วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่3

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2566,  Vol.5 No.3 (September-December) 2023 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566) ตอนที่ 1

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ภาคเหนือตอนล่าง

อิศรุต คุณประสาท,  ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม

ศึกษาการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนพุทธเกษตรในพื้นที่อีสานใต้

สมนึก จันทร์โสดา, พระสิริชัย ธมฺมจาโร, พระสังวาน เขมปญฺโญ, พระมหาสุริยัน อุตฺตโร และ ณรงค์ศักดิ์ ต้าวคำ

สร้างรูปแบบการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของชุมชนพุทธเกษตรในพื้นที่อีสานใต้

ประยงค์ ศรไชย, พระสฤทธิ์ สุมโน, พระมหาประยูร ช่างการ (ติกฺขปญฺโญ) และ พระศรีรัตน์ ศรีสง่า (สิริรตโน)

ชุมชนพุทธเกษตรกับการจัดการปลูกป่าเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในพื้นที่อีสานใต้

พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, สมนึก จันทร์โสดา, ประยงค์ ศรไชย,  พระมหาประยูร ช่างการ (ติกฺขปญฺโญ)                                              และ พระศรีรัตน์ ศรีสง่า (สิริรตโน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *