วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.1 January-June 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย

เบญจธนิษฐาพร วงศ์คา, นนทชนนปภพ ปาลินทร, ชลิลลา บุษบงก์และ อนุพันธ์ พูลเพิ่ม

ผลการใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA เรื่อง SPELLING CLASSROOM FAMILY VEGETABLE AND FRUIT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณัฐกิตฑิตินันท์มั่งมี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ วิวัฒน์ เพชรศรี

ชาญยุทธ สอนจันทร์, อาทิตย์ แวงโส, และกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *