วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2

ปีที่ 6 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2567,  Vol.6 No.2 (May-August) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) ตอนที่ 1

บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

กฤษณ์  สอนดี และ จุรีย์  สร้อยเพชร

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่

นิสากร ใจเผื่อ และ น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่

นิสากร ใจเผื่อ และ น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่

นิสากร ใจเผื่อ และ น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่

นิสากร ใจเผื่อ และ น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *