วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 1

แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สุริยา เจิมขุนทด, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูโกศลวิหารคุณ

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับการครองเรือนในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่

กมนพร คุณภาที, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูธีรธรรมบัณฑิต

แนวทางประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาการทำแท้งในสังคมไทย

เนติพล สานนท์, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูโกศลวิหารคุณ

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี

พระกรวิชญ์ ภูริปญฺโญ, พระครูธีรธรรมบัณฑิต และ พระครูโกศลวิหารคุณ

การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของภิกษุผู้ทรงธุดงค์ในสมัยพุทธกาลกับภิกษุ                          สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พระมหากตัญญู อภิชาโน (พริกบุญจันทร์), ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูธีรธรรมบัณฑิต

การดำเนินชีวิตตามหลักความเพียรในพระพุทธศาสนาของบุคลากรศูนย์พัฒนาสตรีผ้าไทย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ ชนาสโภ (ศิระวัน), ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูโกศลวิหารคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *