วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 3)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 3

ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการบวชอุทิศบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระไชยะณัฏฐ์ อธิปญฺโญ, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ และ นนทชนนปภพ ปาลินทร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *